Smart online istifadəçiləri artıq eManat terminallarına yaxınlaşaraq internet xidmətləri üzrə ödənişlərini tez, etibarlı və rahat şəkildə ödəyə bilərlər. eManat terminalları əsasən market və supermarketlərdə, metro və keçidlərdə, qaz və su idarələrində, müxtəlif ticarət və biznes mərkəzlərində, təhsil və səhiyyə ocaqlarında yerləşirlər. Hazırda bütün ölkə ərazisində 2000-dən çox eManat terminalı fəaliyyət göstərir.

Smart online üzrə ödəniş qaydası aşağıda göstərilmişdir.

http://www.modenis.az/az/smart-online-internet-provayderi-uzre-odenisler-artiq-emanat-terminallarinda